Witaj, Gościu! Zaloguj się
Nasze szkoły
Nowe zasady naboru
;
Przedszkole Milenium Mali Odkrywcy
ul. Popowo Kościelne 21
62-285 Popowo Kościelne
tel: 61 4278050

Newsletter
Nowe zasady naboru
Nowe Zasady Naboru 
do Przedszkola MILENIUM „Mali Odkrywcy” 
 w Popowie Kościelnym
 Na podstawie art. 20a ust 1, 2, 4, 6 i 7, art 20b, art. 20c, art. 20s, art. 20t, ust. 1, 2 pkt 1-3, ust. 3-10, art. 20v, art. 20w ust. 1 i 2 oraz art. 20z-20ze ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, a także przepisy wydane na podstawie rt. 20l ustawy zmienianej w art. 1. w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156) 
 
 
Harmonogram naboru: 
  • 29.02.2016r. - 6.03.2016r. - składanie deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej,
  • 7.03.2016r. - 31.03.2016r. - składanie wniosków o przyjęcie dziecka do Przedszkola
  • 1.04.2016r. -8.04.2016r. - weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną
  • 11.04.2016r.- ogłoszenie do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów poprzez zamieszczenie na tablicy informacyjnej w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola
Zasady naboru:
 
1.Pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci zameldowane na terenie Gminy Mieścisko. Jeśli liczba zgłoszonych dzieci z terenu gminy nie przekroczy liczby miejsc, które oferuje Przedszkole Milenium „Mali Odkrywcy”, wtedy mogą być przyjęte dzieci z terenu sąsiednich gmin.
 
2.Jeśli liczba zgłoszonych dzieci będzie większa niż liczba miejsc w Przedszkolu (25 miejsc w każdej grupie przedszkolnej), wtedy Dyrektor Przedszkola przeprowadza kolejne etapy postępowania rekrutacyjnego, w których kryteriami przyjęcia będą:
 
a)dochód na osobę w rodzinie dziecka,
b)wielodzietność rodziny,
c)niepełnosprawność dziecka,
d)niepełnosprawność rodzica/ rodziców,
e)niepełnosprawność rodzeństwa,
f)wychowywanie dziecka przez samotnego rodzica,
g)wychowywanie w rodzinie zastępczej.

Polityka coockie    Ochrona prywatności
Copyright (c) 2012-2017 by Dział IT GSW Milenium